Succesvol gedoogbeleid krijgt internationale navolging

De ervaring en cijfers leren ons dat Nederland niet méér cannabisconsumenten heeft dan andere Europese landen. Ook liggen het gebruik van harddrugs en het aantal drugsdoden in Nederland ver onder het Europese gemiddelde. Het gedoogbeleid -en daarmee de relatief eenvoudige manier om cannabis te kunnen kopen- heeft niet geresulteerd in een toename van de cannabisconsumptie, maar in relatief weinig harddruggebruik en een afname van het aantal drugsgevangenen. Het succesvolle gedoogbeleid van Nederland is jarenlang kritisch gadegeslagen.

Internationaal gezien bewegen steeds meer landen zich naar het Nederlandse model. Portugal, Tsjechië, België, Spanje, de Verenigde Staten, Uruguay en andere landen in Zuid-Amerika zetten allemaal in op decriminalisering van cannabis (cannabis uit het criminele circuit halen). De Amerikaanse staten Colorado en Washington zijn deze weg al actief ingeslagen en in Uruguay is cannabis in december 2013 volledig gelegaliseerd.

Des te vreemder is het dat Nederlandse beleidsbeslissers in dezelfde periode de mogelijkheden die het gedoogbeleid biedt, steeds meer aan banden leggen. Deze beweging lijkt voort te komen uit de wens om hinderlijke situaties tegen te gaan. Met name in Maastricht en een aantal andere grensgemeenten ervaart de overheid overlast van relatief grote aantallen coffeeshopbezoekers uit de buurlanden. Als reactie hierop scherpt de overheid het landelijk gedoogbeleid steeds verder aan. Deze ontwikkeling is ingegeven door Justitie, maar staat op gespannen voet met de bescherming van de volksgezondheid waarop het gedoogbeleid van oudsher is gericht.

legal690