cannabis bewustwordingWeten wat er in en op de cannabis zit

Om bezoekers van een coffeeshop optimaal te kunnen informeren zou een coffeeshop precies moeten weten wat er in en op de cannabis zit. Dit kan alleen als de cannabisteelt -de achterdeur- zichtbaar en controleerbaar is. Het reguleren van de achterdeur heeft grote voordelen voor de volksgezondheid, de veiligheid, de openbare orde en de schatkist. In 2012 hebben achttien gemeenten -waaronder grote steden als Utrecht, Leeuwarden, Rotterdam, Eindhoven en Tilburg -aangegeven de inkoop en teelt van wiet te willen reguleren. Coffeeshops weten dan precies wat er in en op de cannabis zit die ze inkopen.