De weg naar gescheiden markten

Op internationaal niveau maakten landen in 1912 tijdens de opiumconferentie in Den Haag voor het eerst afspraken over de handel in opium. De eerste Nederlandse Opiumwet dateert uit 1919, de tweede uit 1928. Hoewel ons land op het gebied van hennep geen enkel probleem kende, zijn hennepproducten in de tweede Opiumwet toch toegevoegd aan de lijst met verboden middelen. In Genève kwam in 1925 een internationaal Opiumverdrag tot stand; in 1961 is dit vervangen door het Enkelvoudig Verdrag van New York. Het is dan alleen nog toegestaan om drugs te gebruiken voor medische doeleinden en wetenschap...

[Lees meer]

Ontwikkeling van de ondernemingen

In New York waren er in het begin van de jaren dertig zo'n 500 plaatsen waar bezoekers cannabis konden consumeren. De Verenigde Staten legden dit in 1937 aan banden met een verbod op cannabis, omdat het moord en krankzinnigheid zou veroorzaken. De jaren zestig lieten -ook in Nederland- een nieuwe jongerencultuur zien waarin hasj sterk aan populariteit won. De overheid trad hiertegen op, maar de kritiek op dit optreden nam toe.

In de jaren zeventig las Koos Zwart elke week de prijzen van cannabis voor op de radio en in 1972 opende de eerste coffeeshop met voorverpakte zakjes haar deuren, Mellow Yellow in Amsterdam. In Utrecht was Sarasani als voorloper hiervan, al sinds 1968 actief. Het aantal coffeeshops breidde zich in de jaren zeventig en tachtig uit en ook vanuit jongerencentra verkochten huisdealers hasj. De overheid liet de huisdealers met rust, maar ze moesten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze mochten geen harddrugs verkopen, geen reclame maken en niet teveel hasj bij zich hebben. Halverwege de jar...

[Lees meer]

cannabisondernemingen2

Functie coffeeshops

Coffeeshops zijn niet alleen verkooppunten voor cannabisproducten (softdrugs), het zijn sociale ontmoetingsplaatsen waar bezoekers informatie kunnen krijgen en waar -voor zover het beleid dit toelaat- controle is op de kwaliteit van de cannabis. Er gelden strikte regels voor cannabisondernemingen en de straffen bij het niet naleven van de regels zijn fors. Dit vormt een groot ondernemersrisico. Toch geven de ondernemers uitvoering aan het volksgezondheidsbeleid.

Ze leiden op maatschappelijk verantwoorde wijze het cannabisgebruik in Nederland in goede banen; ze zijn bijvoorbeeld alert op mogelijke overlastsituaties, oefenen controle uit op leeftijd en hoeveelheid en verstrekken informatie over (het consumeren van) cannabisproducten. De gezondheid van de cannabisconsument is daarbij het uitgangspunt. ...

[Lees meer]