De weg naar gescheiden markten

Op internationaal niveau maakten landen in 1912 tijdens de opiumconferentie in Den Haag voor het eerst afspraken over de handel in opium. De eerste Nederlandse Opiumwet dateert uit 1919, de tweede uit 1928. Hoewel ons land op het gebied van hennep geen enkel probleem kende, zijn hennepproducten in de tweede Opiumwet toch toegevoegd aan de lijst met verboden middelen. In Genève kwam in 1925 een internationaal Opiumverdrag tot stand; in 1961 is dit vervangen door het Enkelvoudig Verdrag van New York. Het is dan alleen nog toegestaan om drugs te gebruiken voor medische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek.

Elf jaar later - in 1972 - maakte het rapport van de Nederlandse commissie Baan onderscheid tussen drugs met een onaanvaardbaar risico (harddrugs) en hennepproducten (softdrugs). Deze scheiding van markten kreeg in 1976 een wettelijke basis in de Opiumwet en ligt ten grondslag aan het gedoogbeleid waarbinnen cannabisondernemingen hun werkzaamheden uitvoeren.

gescheiden-markten