cannabisondernemingen2

Functie coffeeshops

Coffeeshops zijn niet alleen verkooppunten voor cannabisproducten (softdrugs), het zijn sociale ontmoetingsplaatsen waar bezoekers informatie kunnen krijgen en waar -voor zover het beleid dit toelaat- controle is op de kwaliteit van de cannabis. Er gelden strikte regels voor cannabisondernemingen en de straffen bij het niet naleven van de regels zijn fors. Dit vormt een groot ondernemersrisico. Toch geven de ondernemers uitvoering aan het volksgezondheidsbeleid.

Ze leiden op maatschappelijk verantwoorde wijze het cannabisgebruik in Nederland in goede banen; ze zijn bijvoorbeeld alert op mogelijke overlastsituaties, oefenen controle uit op leeftijd en hoeveelheid en verstrekken informatie over (het consumeren van) cannabisproducten. De gezondheid van de cannabisconsument is daarbij het uitgangspunt.

functie