Ontwikkeling van de ondernemingen

In New York waren er in het begin van de jaren dertig zo'n 500 plaatsen waar bezoekers cannabis konden consumeren. De Verenigde Staten legden dit in 1937 aan banden met een verbod op cannabis, omdat het moord en krankzinnigheid zou veroorzaken. De jaren zestig lieten -ook in Nederland- een nieuwe jongerencultuur zien waarin hasj sterk aan populariteit won. De overheid trad hiertegen op, maar de kritiek op dit optreden nam toe.

In de jaren zeventig las Koos Zwart elke week de prijzen van cannabis voor op de radio en in 1972 opende de eerste coffeeshop met voorverpakte zakjes haar deuren, Mellow Yellow in Amsterdam. In Utrecht was Sarasani als voorloper hiervan, al sinds 1968 actief. Het aantal coffeeshops breidde zich in de jaren zeventig en tachtig uit en ook vanuit jongerencentra verkochten huisdealers hasj. De overheid liet de huisdealers met rust, maar ze moesten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze mochten geen harddrugs verkopen, geen reclame maken en niet teveel hasj bij zich hebben. Halverwege de jaren negentig telde Nederland meer dan 2000 coffeeshops. De overheid heeft in 1996 de richtlijnen aangescherpt. In 1999 was het aantal coffeeshops met meer dan de helft afgenomen tot 846, in 2011 waren er nog 651 shops en in 2013 telde Nederland nog zo'n 620 coffeeshops.

ontwikkeling