Lidmaatschap

Iedere ondernemer weet natuurlijk dat aansluiten bij een belangen- of branchevereniging belangrijk is. Niet alleen om op de hoogte te blijven van brancheontwikkelingen, maar ook omdat we alleen in een georganiseerd verband een serieuze gesprekspartner voor de overheid kunnen zijn.

Samen kunnen we veel meer bereiken; samen kunnen we pas echt opkomen voor onze belangen, kunnen we de overheid op de juiste manier informeren en adviseren en kunnen we ervoor zorgen dat onze ondernemingen bestaansrecht hebben en houden, want tenslotte zorgen wij er met elkaar voor dat de cannabisconsumptie in goede banen wordt geleid.

Het overheidsbeleid is direct van invloed op onze bedrijfsvoering, maar wij hebben de belangrijke praktijkervaring. Daarom is het voor zowel de overheid als voor de ondernemers belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn. Het PCN wil dit optimaal realiseren en roept alle exploitanten van coffeeshops, growshops en andere cannabisgerelateerde bedrijven op om zich aan te melden. Onze gezamenlijke tijd en energie is hard nodig om iets moois voor onze branche te kunnen betekenen. Het PCN biedt een platform om samen de schouders eronder te zetten. Doet u mee? Meldt u dan vandaag nog aan!

Voor nieuwe leden hebben wij een aantrekkelijk aanbod. U betaalt het eerste jaar slechts een gedeelte van het lidmaatschapsgeld. Daarnaast kunt u in termijnen betalen en zijn de kosten uiteraard aftrekbaar, waardoor u uiteindelijk een stuk minder betaalt voor uw lidmaatschap en dus voor uw financiële bijdrage om iets moois te betekenen voor de cannabisbranche.

Contributie 2021:
Nieuwe leden betalen het eerste jaar € 1250,-. 
Na het eerste jaar bedraagt het lidmaatschap € 2500,- per jaar bij betaling in één keer, of € 650,- per kwartaal bij betaling in termijnen.

Betalingstermijnen:
In één keer: bij voorkeur vóór 1 januari, maar uiterlijk 31 maart
In termijnen: vóór 1 januari, vóór 1 april, vóór 1 juli en vóór 1 oktober 

Betalingsgegevens:
De leden maken hun contributie -met inachtneming van bovengenoemde termijnen- over op rekeningnummer NL02 ABNA 0423 5692 60 ten name van PCN in Eindhoven, onder vermelding van het lidmaatschapsnummer. 

Aanmelden of meer informatie:
We zien uw aanmelding graag tegemoet!
Heeft u nog vragen? Schroom niet en neem gerust contact met ons op!

lidmaatschap