wie-zijn-wijIn goede banen leiden

Het PCN stimuleert haar leden om op maatschappelijk verantwoorde wijze cannabisgebruik in goede banen te leiden en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de volksgezondheid. Vanuit dit perspectief streeft de vereniging naar decriminalisering en normalisatie van cannabisgebruik, kleinschalige handel en kweek. Als het kweken, het kleinschalig handelen en het gebruiken van cannabis gereguleerd zijn, is het volledige proces beheersbaar en controleerbaar. Coffeeshops zijn bij uitstek geschikt om cannabisgebruik in goede banen te leiden. Ze hebben immers een sociale functie en zorgen voor een scheiding tussen softdrugs en harddrugs.

Het PCN ziet het dan ook als haar taak om de belangen van de cannabisondernemingen in Nederland te behartigen en een professioneel en deskundig gesprekspartner van de overheid te zijn. De vereniging wil dat overheid en cannabisondernemingen op basis van feiten de juiste wegen kunnen bewandelen, wegen die het mogelijk maken om cannabisgebruik in goede banen te leiden en die daarmee een positieve bijdrage leveren aan de volksgezondheid. De vereniging zet zich voortdurend op uiteenlopende manieren hiervoor in.