Gedoogbeleid

Nederland hanteert een gedoogbeleid. Het uitgangspunt hiervan is dat een scheiding van de soft- en harddrugsmarkt de volksgezondheid ten goede komt. Het gedoogbeleid houdt in dat Nederland de verkoop van hasj en wiet onder een aantal strikte voorwaarden tolereert, ondanks dat de Opiumwet de productie, het bezit en de verkoop van cannabis strafbaar stelt. De gedoogvoorwaarden zijn verwoord in een aantal criteria. Een onderneming die deze regels niet naleeft riskeert een tijdelijke of definitieve sluiting en vaak ook een boete. De overheid controleert strenger en met grotere regelmaat dan in...

[Lees meer]

Succesvol gedoogbeleid krijgt internationale navolging

De ervaring en cijfers leren ons dat Nederland niet méér cannabisconsumenten heeft dan andere Europese landen. Ook liggen het gebruik van harddrugs en het aantal drugsdoden in Nederland ver onder het Europese gemiddelde. Het gedoogbeleid -en daarmee de relatief eenvoudige manier om cannabis te kunnen kopen- heeft niet geresulteerd in een toename van de cannabisconsumptie, maar in relatief weinig harddruggebruik en een afname van het aantal drugsgevangenen. Het succesvolle gedoogbeleid van Nederland is jarenlang kritisch gadegeslagen.

...

[Lees meer]

beleid-regelsVolksgezondheid of Justitie

De hard- en softdrugmarkt zijn gescheiden omwille van de volksgezondheid. De coffeeshops in Nederland opereren vanuit dit perspectief. Regelgeving en handhaving van het gedoogbeleid vinden hun oorsprong echter in het strafrecht. Dit vraagt om een goede afstemming binnen de verschillende ministeries, waarbij de basis -scheiding van markten omwille van de volksgezondheid- niet uit het oog mag worden verloren.

In 1995 hebben de toenmalige ministers van Justitie (Sorgdrager) en Volksgezondheid (Borst) de zogenaamde Paarse Drugsnota ('Het Nederlandse drugbeleid: continuïteit en verandering') ontwikkeld. Grote stappen maakten ze echter niet, omdat ze zich ook aan de internationale verdragen wilden houden. In plaats van verdere decriminalisering en regulering van de achterdeur, kozen de bewindslieden voor repressie en meer en strengere regels aan de voordeur. In 2011 presenteerde de minister van Justitie, Ivo Opstelten, een aantal verstrekkende maatregelen om eventuele hinderlijke situaties te voorko...

[Lees meer]