Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor medische zorg.

Den Haag, 15 december 2017 Kamerstuk 24077 nr. 406