Bijeenkomsten PCN

Het PCN organiseert ledenvergaderingen, themabijeenkomsten en Meet & Greets. De agenda voor de PCN-bijeenkomsten staat hieronder. Daarnaast vermelden we enkele andere evenementen die interessant zijn voor onze leden.