Medicinale cannabis

Een snel groeiende groep mensen gebruikt cannabisproducten ter bestrijding van pijn of om een andere medicinale reden. Een deel van de cannabis die medicinaal wordt gebruikt, wordt gekocht in de coffeeshop.

Hieronder is alle voor coffeeshops relevante informatie over medicinale cannabis samengebracht.