Afgelopen vrijdag is het THC-rapport 2017-2018 uitgekomen. Het gemiddeld THC-gehalte in de meest populaire Nederwiet verkocht in coffeeshops (16,8%) is gelijk ten opzichte van vorig jaar. Als er iets verder wordt teruggekeken is er een lichte stijging te zien in de afgelopen 5 jaren. Voor geïmporteerde hasj geldt dat het gemiddeld gehalte nog nooit zo hoog was (23,5%), dit gehalte is veel hoger dan vijf jaar geleden (gemiddelde in 2014 was 14,9%). Dit komt waarschijnlijk doordat in Marokko meer gebruik wordt gemaakt van planten van Nederlandse herkomst.

U kunt het rapport downloaden THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2017-2018/ 

Daarnaast is vorige week het Jaarbericht 2018 van de Nationale Drug Monitor verschenen met daarin een hoofdstuk geweid aan cannabis (https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/highlights-nationale-drug-monitor-2018)