De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft aan ons een aantal vragen en
opmerkingen voorgelegd over de brieven van 23 februari 2018 en 9 maart 2018
inzake het experiment gesloten coffeeshopketen en het onderzoeksrapport
‘Internationaal recht en cannabis II’ (Kamerstuk 24077, nrs. 410 en 411).

30 mei 2018 brief Ferd Grapperhause en Bruno Bruins