De onafhankelijke adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen brengt met dit rapport advies uit aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Medische Zorg en Sport, over de vraag welke gemeenten zouden moeten deelnemen aan het experiment met een gesloten cannabisketen. De commissie spreekt hierbij over het nomineren van gemeenten voor deelname. In de Wet experiment gesloten coffeeshopketen wordt vastgelegd dat, in het kader van het experiment, in maximaal tien gemeenten een gesloten cannabisketen wordt geïntroduceerd. De commissie spreekt in dit verband van interventiegemeenten. Daarnaast doet de commissie voorstellen voor te betrekken controlegemeenten. Tweede rapportage van de adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen

29 augustus 2019 Kabinetsreactie nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen

11 april 2019 Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen Deze brochure is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (ook wel ‘wietexperiment’) en benieuwd is naar hoe dit experiment eruit komt te zien.