De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) (hierna: ‘de ministeries’) werken samen aan het vormgeven van het in het regeerakkoord 2017-2021 afgesproken Experiment Gesloten Coffeeshopketen (hierna kortweg ‘het experiment’ genoemd). In dit regeerakkoord is aangekondigd dat er wet- en regelgeving komt ten behoeve van “uniforme experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. (....) Doel van de experimenten is om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd aan de coffeeshops toegeleverd kan worden (gesloten coffeeshopketen) en wat de effecten hiervan zijn” (Rutte, van Haersma Buma, Pechtold & Segers, 2017). Hierbij wil het kabinet bekijken wat de effecten daarvan zijn op de openbare orde, criminaliteit, overlast en volksgezondheid.

lees hier het volledige rapport: Advies preventieaanpak Expereiment Gesloten Coffeeshopketen

Trimbos Instituut 28 mei 2020