Redactionele artikelen

Doorbraak: Rabobank komt met maatwerk voor cash opnames coffeeshops

Doorbraak: Rabobank komt met maatwerk voor cash opnames coffeeshops

Doorbraak: Rabobank komt met maatwerk voor cash opnames coffeeshops

Belangrijk nieuws voor coffeeshops: de Rabobank komt met een nieuw maatwerk-beleid voor contante opnames door coffeeshops. Deze doorbraak is de vrucht van een gezamenlijke actie van de Vereniging Haagse Coffeeshops (VHC) en het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN).

In de zomermaanden was er twee keer overleg tussen vertegenwoordigers van de coffeeshopbonden en ambtenaren van de ministeries van financiën en justitie en veiligheid over de problemen die coffeeshops hebben met banken. De coffeeshopbonden werden bijgestaan door Léon de Jager van het gerenommeerde Haagse advocatenkantoor Wladimiroff Advocaten. Daarnaast waren de VHC en het PCN verheugd dat de Bond van Cannabis Detaillisten (BCD) zich met een eigen inbreng aansloot bij dit initiatief.

Het meest urgente bancaire probleem waarmee coffeeshops te kampen hebben is de opnamelimiet van 8000 euro per maand die de Rabobank hanteert voor coffeeshops. Omdat de inkoop van cannabis, de spreekwoordelijke achterdeur, alleen contant mogelijk is, is zo’n limiet zeer problematisch.   

De aanpassing van dit beleid door de Rabobank naar ‘maatwerk per coffeeshop’ is dan ook een doorbraak. Op 20 september 2021 liet Rabobank advocaten het volgende weten over dit nieuwe maatwerk-beleid:

‘De hoofdlijnen van het nieuwe maatwerk-beleid ten aanzien van contante opnames door coffeeshops zijn inmiddels formeel intern goedgekeurd. Deze hoofdlijnen zullen zo snel mogelijk nader uitgewerkt worden. De kernpunten van dit nieuwe beleid behelzen in ieder geval:

  • 8000 opnamelimiet per coffeeshop per maand blijft de norm; echter kan deze limiet op basis van maatwerk per coffeeshop worden aangepast op basis van een afdoende onderbouwde, reële liquiditeitsprognose. Belangrijkste drivers: omzet, marge op inkoop en cash/giraal ratio omzet.
  • Jaarlijkse beoordeling vooraf per coffeeshop voor opnamelimiet op basis van  met documentatie onderbouwde liquiditeitsprognose in vast format.
  • Periodieke monitoring van de toegekende limiet.
  • Indien toegekende limiet onvoldoende blijkt te zijn (bijvoorbeeld als cashomzet lager is dan verwacht) is adequaat onderbouwde toestemming voor verhoging limiet vooraf noodzakelijk.

Indien een coffeeshop niet meewerkt aan onderbouwing van een hogere liquiditeitsnoodzaak, dan blijft de 8000 opnamelimiet via alle kanalen de norm.

Waarschuwingsbrieven bij overschrijding van de limiet zullen vooralsnog niet meer worden verstuurd, in afwachting van de uitwerking van dit nieuwe beleid. Dit laat uiteraard onverlet dat bepaalde contante opnames vragen kunnen oproepen bij de bank. Bijvoorbeeld zeer forse opnames. In dergelijke gevallen zal de bank die vragen uiteraard ook stellen.

Tot slot kan ik je berichten dat er inmiddels contact is geweest tussen het Ministerie van Financiën en Rabobank. Dit was overigens voordat het nieuwe beleid tot stand kwam. De bank heeft op dat moment aan het Ministerie laten weten nieuw beleid te overwegen. Inmiddels is dit nieuwe beleid dus een feit.”

In een eerste reactie zegt PCN voorzitter Derek Kent: ‘Dit is geweldig nieuws voor alle coffeeshops in Nederland. Voor het PCN is de bankenproblematiek een speerpunt. Dit succes laat zien hoe belangrijk samenwerking is, in dit geval met de Vereniging Haagse Coffeeshops en met name Gerard Smit.’ Kent benadrukt dat de bankenproblematiek hiermee nog niet opgelost is: ‘Maar het is zeker een stap in de goede richting. De richting van verdere normalisering, professionalisering en -wat het PCN betreft- legalisering.’

 

Cookie beleid

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren ervan en die nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het privacybeleid. Door dit te accepteren OF door deze pagina te scrollen OF door te gaan met browsen, gaat u akkoord met ons privacybeleid.